Selecteer een pagina

Info

Tarieven

Bij de eerste consultatie, worden afspraken gemaakt omtrent de erelonen en kosten in geval van het opstarten van een dossier. In principe wordt er gewerkt aan een uurloon.  Daarbij kan er rekening gehouden worden met de financiële situatie van de cliënt, doch ook met de complexiteit van het dossier zodat ook financieel maatwerk wordt geboden. In sommige gevallen kan ook met een vast bedrag worden gewerkt als de inhoud van een dossier dat toelaat.

De tarieven zijn steeds exclusief 21% BTW. De algemene administratieve kosten worden principieel op het einde van het dossier afgerekend aan een forfait van 20% op de erelonen.

Gerechtskosten en kosten van deurwaarders, vertalers of experten worden apart aangerekend, hetzij rechtstreeks door de derde partijen.

Een eenmalige consultatie niet gevolgd door het opstarten van een dossier, kost 100 EUR incl BTW.

Nieuws

Congres: Bruggen voor onze kinderen

Op 16.05.2024 organiseert de VZW Samen Staan We Sterk ovs een congres te Lier, Zaal Vredeberg.  Experten, rechters en lotgenoten zoeken effectieve bruggen naar waardig ouderschap.

Conflictueuze echtscheidingen hebben een enorme impact op kinderen zodat het van belang is te evolueren naar collegiaal ouderschap. 

Specialisten zoals pscyhologen, rechters en bemiddelaars bieden deze dag workshops en lezingen aan.

Voor meer informatie of inschrijvingen kan u mailen naar team@samenstaanwesterk-ovs.org